αρχή της σελίδας

VISIT THE CITY OF LOVE

taleofkyubiko_webclip_circle_300.png

JOURNEY TO PARIS

Visit the city of love

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΊΑ;

The city of Paris is synonymous with romance and iconic views, but it's also well known for its talented performers and entertainers. Get ready to visit the bustling streets of the city of love alongside some of the most skilful Parisian entertainers; the Mime, the Musician, and the Magician.  

 

So, what do you say? Are you ready for an adventure through this city of wonder?  


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

In Journey to Paris you’ll spin the 5x5 grid to create winning clusters of symbols, all the while seeking the hidden gems that Paris has to offer in the form of bonus features. It’s time to explore Paris, witnessing the hustle and bustle of the city’s most iconic areas, as well as the less trodden paths seeking cultural treasures tucked away. 

 

But what secrets will you find? 

 

Πολλαπλασιαστής νίκης

As you spin the grid, winning clusters can be created with three or more adjacent symbols, both horizontally and vertically. A winning cluster of symbols will be removed from the grid, allowing symbols above to cascade down into their place, potentially creating more winning clusters. As these winning symbols are removed and surrounding symbols drop down, the game’s win multiplier increases by x1 up to x12. 

 

Παιχνίδι μπόνους 

You can enter the bonus game by removing symbols in the base game to display the word “Bonus” hidden beneath the symbols. The position of the word changes with each spin, keeping each spin fresh and exciting. Once triggered, ten free rounds are awarded where 5 matching symbols create wins wherever they appear, known as Scatter Pays. During these rounds, you can unlock up to a x5 win multiplier, and 5 additional free spins are awarded by landing 5+ bonus symbols in a single spin. 

 

Do you think you’re made for the Parisian lifestyle? Then prepare for this thrilling journey through the City of Light.

 

ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

The designs in Journey to Paris will transport you to the city itself, with its vibrant backdrops of iconic Parisian locales as well as symbols representing the entertainers around the city. Are you ready to witness these wondrous sights for yourself?

ΤΡΈΙΛΕΡ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Ημερομηνία κυκλοφορίας

27 Jun 2024

Τύπος παιχνιδιού

Υποδοχή πλέγματος

ΣΑΝ ΑΥΤΌ? ΤΌΤΕ ΘΑ ΛΑΤΡΈΨΕΙΣ...

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο
κάτω μέρος της σελίδας