αρχή της σελίδας

RETURN TO THE DESERT!

taleofkyubiko_webclip_circle_300.png

OASIS OF DEAD

Return to the desert!

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΊΑ;

Uncover the secrets buried beneath the serene desert plains that surround the oasis in Play'n GO's latest Dead series sequel, Oasis of Dead... 

 

Venture into the depths of a forgotten tomb, where an ancient demonic king lies dormant – awaiting those bold enough to seek the treasures hidden amidst the darkness and chaos. 

 

Are you prepared to face the unseen evil lurking beneath the sands and reap the rewards?  


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Indulge in these features, they’re an oasis of fun! 

 

Gamble Feature 

Test your reel prowess with the high risk, high reward Gamble Feature. Guess the colour of the next card to double your winnings or go for the gold by predicting the correct suit to quadruple your payout and thwart the evil king’s plans.  

 

With up to five consecutive rounds of guessing, you could be feasting on a sizeable bounty of up to x250 your max bet! 

 

Unlimited Free Spins & Expanding Symbols 

Trigger the Unlimited Free Spins feature by landing up to five Scatters in the game. Not only will you receive eight Free Spins, but you'll also enjoy a Scatter Bonus that can skyrocket to x200 your original bet. 

 

But wait, there's more... before the Free Spins commence, a random insignia is chosen to become an Expanding Symbol, harbouring even more win potential.  

 

Watch in awe as Low-Paying Symbols expand when landing on three or more reels, while High-Paying Symbols expand with just two. The excitement doesn’t stop there – re-trigger the feature with three or more Scatters to receive an additional eight spins and yet another Expanding Symbol.  

 

With the potential for unlimited Free Spins – the king’s riches are yours for the taking. What are you waiting for?

 

ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Step into the mesmerising world of Oasis of Dead, where stunning visuals transport players to a mysterious desert realm. Against a backdrop of swaying palm trees and sand dunes the reels come to life with vibrant colours and intricate details. Drawing inspiration from past Dead titles in the Play'n GO arsenal, Oasis of Dead captivates with its unique visual style. True to the legacy that preceded it, Oasis of Dead showcases golden animation work and meticulously crafted symbols. 

ΤΡΈΙΛΕΡ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Ημερομηνία κυκλοφορίας

04 Jul 2024

Τύπος παιχνιδιού

Υποδοχή βίντεο

ΣΑΝ ΑΥΤΌ? ΤΌΤΕ ΘΑ ΛΑΤΡΈΨΕΙΣ...

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο
κάτω μέρος της σελίδας