αρχή της σελίδας

DESTROY THE STONES!

taleofkyubiko_webclip_circle_300.png

TEMPLE OF TOLLAN

Destroy the stones!

ΠΟΙΑ ΕΊΝΑΙ Η ΙΣΤΟΡΊΑ;

Meet the mighty Tezcatlipoca! 

 

In Temple of Tollan, you should prepare for a daring expedition into the heart of the gem-studded temple, where Obsidian Stones guard the path to unimaginable wealth. 

 

Heed caution – the Guardian God fiercely defends his treasures and will not yield without a challenge. Do you have what it takes to secure a victory?  


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Behold the power of the stones! 


Special Symbols 

Experience the enigmatic Special Symbols, each endowed with one to three lives, gradually depleting as adjacent winning clusters converge upon them. The formidable Cross eradicates non-wild symbols in a cross pattern across the grid – whilst the potent Destroy feature eliminates the most powerful symbol, increasing your win potential.  

 

Witness wins soar as the Multiplier enhances your win value. Equally, the Transform feature elevates all Low-Paying Symbols to their high-paying counterparts – while the Wild symbol bestows upon you up to six Wilds to help you with your temple conquest.  

 

Free Spins & Guaranteed Wins 

Unlock the mysteries of Free Spins by dismantling five Special Symbols, unveiling four Free Spins adorned with Guaranteed Wins.  

 

Watch as Special Symbols remain during Free Spins, enhancing the thrill of gameplay. Should you vanquish five more Special Symbols in a single spin, you’ll be rewarded with an additional four spins to prolong your journey through the temple and take down the Aztec God once and for all.  

 

It’s time to face off against Tezcatlipoca...

 

ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Temple of Tollan is a colourful wanderlust of adventure. With an ornate, Aztec-inspired grid design, bold animations and lush worldbuilding across the 7x7 grid, this title wows with its stellar visuals. Each Obsidian Stone glistens with a mysterious allure – evoking a grandiose and vibrant hue only present across Play’n GO slot visuals.

ΤΡΈΙΛΕΡ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ

Ημερομηνία κυκλοφορίας

20 Jun 2024

Τύπος παιχνιδιού

Υποδοχή πλέγματος

ΣΑΝ ΑΥΤΌ? ΤΌΤΕ ΘΑ ΛΑΤΡΈΨΕΙΣ...

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο

Ημερομηνία κυκλοφορίας

Είμαι μια παράγραφος. Κάντε κλικ εδώ για να προσθέσετε το δικό σας κείμενο
κάτω μέρος της σελίδας